Manuel de Oliveira Gomes da Costa, được biết nhiều với Manuel Gomes da Costa (phát âm tiếng Bồ Đào Nha[mɐnuˈɛɫ ˈɡomɨʒ dɐ ˈkɔʃtɐ]), hoặc chỉ là Gomes da Costa (14 tháng 1 năm 1863 tại Lisbon – 17 tháng 12 năm 1929 tại Lisbon), là chính trị giasĩ quan quân đội người Bồ Đào Nha, Tổng thống thứ 10 của Cộng hoà Bồ Đào Nha và thứ hai của Chế độ Độc tài Bồ Đào Nha.

Manuel Gomes da Costa
Tổng thống thứ 10 của Bồ Đào Nha
Nhiệm kỳ
29 tháng 6 năm 1926 – 9 tháng 7 năm 1926
10 ngày
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas
Kế nhiệmÓscar Carmona
Thủ tướng thứ 95 của Bồ Đào Nha
Nhiệm kỳ
17 tháng 6 năm 1926 – 9 tháng 7 năm 1926
22 ngày
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas
Kế nhiệmÓscar Carmona
Bộ trưởng Quản lý Nội vụ
Nhiệm kỳ
6 tháng 7 năm 1926 – 9 tháng 7 năm 1926
Quyền
0 ngày
Tiền nhiệmAntónio Claro
Kế nhiệmFelisberto Pedrosa
Nhiệm kỳ
17 tháng 6 năm 1926 – 18 tháng 6 năm 1926
1 ngày
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas(Quyền)
Kế nhiệmAntónio Claro
Bộ trưởng Quốc phòng
Nhiệm kỳ
1 tháng 6 năm 1926 – 9 tháng 7 năm 1926
38 ngày
Thủ tướngJosé Mendes Cabeçadas
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas
Kế nhiệmÓscar Carmona
Quyền Bộ trưởng Hải ngoại
Nhiệm kỳ
1 tháng 6 năm 1926 – 19 tháng 6 năm 1926
18 ngày
Thủ tướngJosé Mendes Cabeçadas
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas
Kế nhiệmArmando da Gama Ochôa
Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhiệm kỳ
1 tháng 6 năm 1926 – 3 tháng 6 năm 1926
2 ngày
Thủ tướngJosé Mendes Cabeçadas
Tiền nhiệmJosé Mendes Cabeçadas
Kế nhiệmEzequiel de Campos
Thông tin cá nhân
Sinh
Manuel de Oliveira Gomes da Costa

14 tháng 1 năm 1863
Lisbon, Vương quốc Bồ Đào Nha
Mất17 tháng 12 năm 1929 (66 tuổi)
Lisbon, Bồ Đào Nha
Đảng chính trịĐộc lập
Phối ngẫuHenriqueta Mira Godinho
Nghề nghiệpSĩ quan quân đội (Đại tướng, truy phong Thống chế)
Chữ ký

Tham khảo

sửa