Maqueda là một đô thị trong tỉnh Toledo, Castile-La Mancha, Tây Ban Nha.

The well preserved castle

Tham khảo Sửa đổi