Mardan là một thành phố thuộc Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là người. Đây là thành phố lớn thứ 19 quốc gia này.352

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Khyber-Pakhtunkhwa