Maria Theresia (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Maria Theresia)

Trong lịch sử châu Âu cũng có những nữ hoàng có tên Maria Theresia hay Maria Theresa: