Mở trình đơn chính

Trong lịch sử châu Âu cũng có những nữ hoàng có tên Maria Theresia hay Maria Theresa: