Dupré (1890)

Marie Jules Dupré (25 tháng 11 1813-8 tháng 2 năm 1881) là chính khách người Pháp. Sử Nhà Nguyễn gọi là Du Bi Lê (遊悲黎).[1]

Ông sinh tại Albi, làm sĩ quan thuộc quân chủng Hải quân Pháp, thăng đến chức đô đốc. Ông được bổ nhiệm là thống đốc thuộc địa Réunion (1865-1869) rồi sau sang Nam Kỳ nắm chức thống đốc từ năm 1871 đến 1874.

Tham khảoSửa đổi