Matthias của Thánh chế La Mã

Matthias (24 tháng 2, 1557 - 20 tháng 3 năm 1619) của nhà Habsburg trị vì với tư cách là Hoàng đế La Mã Thần thánh (1612-1619), vua HungaryCroatia (1608-1619) (tức Mátyás II), và vua Bohemia (1612-1617).

Hoàng đế La Mã Thần thánh Matthias

Matthias sinh ở thủ đô ÁoViên là con của Maximilian II của Thánh chế La MãMaria của Tây Ban Nha.

Matthias cưới Nữ Đại vương công Anna của Áo, con gái của chú ông - Đại vương công Ferdinand II, người được Matthias thừa kế năm 1595. Matthias không có con trong cuộc hôn nhân này.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa