MediaWiki:Clearyourcache

Chú ý: Sau khi lưu thay đổi trang, bạn phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để nhìn thấy các thay đổi. Google Chrome, Firefox, Internet ExplorerSafari: Giữ phím ⇧ Shift và nhấn nút Reload/Tải lại trên thanh công cụ của trình duyệt. Để biết chi tiết và hướng dẫn cho các trình duyệt khác, xem Trợ giúp:Xóa bộ nhớ đệm.