• Một số lý do cấm thường gặp
  • Phá hoại
  • Thêm thông tin sai lệch
  • Xóa nội dung trang
  • Gửi liên kết spam đến trang web bên ngoài
  • Cho thông tin rác vào trang
  • Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
  • Dùng nhiều tài khoản
  • Tên thành viên không được chấp nhận
  • Tạo nhiều bài mới vi phạm bản quyền hoặc chất lượng kém bỏ qua thảo luận và cảnh báo
  • Tải lên nhiều tập tin thiếu nguồn gốc hoặc bản quyền
  • Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
  • Spam quảng cáo
  • Vi phạm 3rr