• subst:Không chọn giấy phép|Không biết|Tôi không biết giấy phép nào
 • subst:Không chọn giấy phép|Somewebsite|Tôi tìm thấy hình ở đâu đó trên Internet
 • subst:Cho phép được chọn|Người giữ bản quyền chỉ cho phép dùng ở bài viết Wikipedia
 • subst:Phi thương mại được chọn|Người giữ bản quyền chỉ cho phép dùng với mục đích phi thương mại và/hoặc giáo dục
 • Tác phẩm do chính bạn tạo ra
  • Cho phép dùng phi thương mại lẫn thương mại và chỉnh sửa miễn là ghi công cho bạn và dùng lại giấy phép khi chia sẻ:
   • self|cc-by-sa-4.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
   • self|cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL|Bạn tạo ra, đa giấy phép CC-BY-SA-4.0 và trước đó và GFDL
   • self|cc-by-sa-4.0|GFDL|Bạn tạo ra, đa giấy phép CC-BY-SA-4.0 và GFDL
  • Cho phép dùng phi thương mại lẫn thương mại và chỉnh sửa miễn là ghi công cho bạn:
   • self|cc-by-4.0|Bạn tạo ra, Creative Commons Attribution 4.0
  • Không bảo lưu quyền lợi nào:
   • self|cc-zero|Bạn tạo ra, phát hành ra phạm vi công cộng
 • Giấy phép tự do:
  • cc-by-sa-4.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
  • cc-by-4.0|Creative Commons Attribution 4.0
 • Phạm vi công cộng:
  • Quyền tác giả đã hết hạn:
   • PD-old|Tác giả đã mất hơn 100 năm trước
   • PD-art|- Hình chụp tác phẩm 2 chiều mà tác giả đã mất hơn 100 năm trước
   • PD-US|Xuất bản đầu tiên ở Hoa Kỳ trước năm 1923
  • Không thuộc quyền bảo hộ tác giả:
   • PD-USGov|Tác phẩm của cơ quan chính quyền Hoa Kỳ
 • Sử dụng hợp lý không chấp nhận được:
  • subst:autodate|SDHL người sống|Hình người còn sống sử dụng hợp lý
  • subst:autodate|SDHL công trình xây dựng|Hình công trình xây dựng đang tồn tại sử dụng hợp lý
 • Không tự do / sử dụng hợp lý - đọc WP:KTD trước khi dùng các thẻ sau:
  • Biểu trưng|Biểu trưng
  • Huy hiệu|Huy hiệu
  • Đoạn âm thanh không tự do|Đoạn âm thanh mẫu
  • Đoạn phim không tự do|Đoạn phim mẫu
  • Tem không tự do|Tem bưu chính sử dụng hợp lý, bản quyền tùy từng nước
   • Tem thư Hoa Kỳ|- Tem bưu chính Mỹ từ 1978 trở lại đây
  • Tiền tệ không tự do|Hình tiền tệ có thể có bản quyền
  • Ảnh bìa:
   • Bìa đĩa nhạc|Bìa album hoặc đĩa đơn
   • Bìa bộ trò chơi|Bìa bộ trò chơi
   • Bìa sách không tự do|Bìa sách không tự do
   • Bìa truyện tranh|Bìa truyện tranh
    • Hình truyện tranh KTD|Hình ảnh từ truyện tranh
   • Bìa DVD|Bìa DVD
   • Bìa trò chơi điện tử|Bìa trò chơi điện tử
   • Bìa tạp chí KTD|Bìa tạp chí (chỉ được dùng trong bài viết về tạp chí đó)
   • Hình chụp báo KTD|Hình chụp báo
   • Bìa băng video|Bìa băng video
  • Áp phích (phải dùng ở chất lượng ảnh thấp):
   • Áp phích|Bất kỳ loại áp phích nào
   • Áp phích phim|Áp phích phim
   • Áp phích chính trị|Áp phích sự kiện chính trị
   • Áp phích thể thao|Áp phích thể thao
  • Hình chụp màn hình:
   • Hình chụp màn hình phim|Hình chụp màn hình phim
   • Hình chụp màn hình ti vi KTD|Hình chụp màn hình TV
   • KTD-tiêu đề|Hình chụp màn hình tiêu đề chương trình truyền hình hoặc phim truyền hình
   • Hình chụp màn hình trò chơi điện tử KTD|Hình chụp màn hình trò chơi điện tử
   • Hình chụp màn hình video âm nhạc|Hình chụp màn hình video âm nhạc
   • Hình chụp màn hình phần mềm|Hình chụp màn hình phần mềm
   • Hình chụp màn hình trang mạng|Hình chụp màn hình trang mạng
    • Hình chụp màn hình trang Wikipedia|Hình chụp màn hình trang Wikipedia