Tải lên tập tin từ một trang web

Hãy dùng mẫu dưới đây để tải lên các tập tin mà bạn tìm thấy từ một trang web. Để tải lên một loại tập tin khác, hãy quay trở lại trang Wikipedia:Tải tập tin lên.

Trước hết, xin hãy đọc thông điệp quan trọng này
Đại đa số hình ảnh trên Internet không thích hợp để dùng trên Wikipedia. Hầu hết các nội dung trên Internet được giữ bản quyền và tác giả của hình ảnh có tất cả các quyền đối với nó. Wikipedia tôn trọng bản quyền của người khác - đừng tải lên các hình ảnh vi phạm bản quyền của người khác.

Trong một số trường hợp hạn chế, có thể sử dụng một hình ảnh không tự do dưới một tuyên bố sử dụng hợp lý. Chỉ được sử dụng hình ảnh không tự do nếu không thể có hình ảnh tự do tương đương thay thế, ví dụ biểu trưng doanh nghiệp, bìa album, và hình chụp màn hình DVD.

Ta có thể sử dụng những loại hình ảnh nào?

Wikipedia có thể sử dụng hình ảnh được cấp một loại giấy phép tự do (chẳng hạn GFDL) hoặc ảnh trong Phạm vi công cộng. Xem Wikipedia:Quyền tác giả, Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh, và Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh để đọc giải thích đầy đủ về quy định về ghi giấy phép.

Một cách ngắn gọn, để một hình ảnh được coi là "tự do" cho các mục đích của Wikipedia, người giữ bản quyền phải phát hành nó MỘT CÁCH RÕ RÀNG dưới một giấy phép chấp nhận được - việc đặt một hình ảnh lên một trang web hoặc mời người khác tải một hình ảnh KHÔNG có nghĩa nó được chấp nhận sử dụng tại đây.

Nếu hình ảnh có bản quyền, ta có thể xin phép sử dụng được không?
Wikipedia không còn chấp nhận những hình ảnh được cấp giấy phép chỉ cho các sử dụng "phi thương mại", chỉ cấp phép cho riêng Wikipedia, hoặc nếu khi tái sử dụng sẽ phải xin phép, hoặc hình ảnh không cho phép tạo các tác phẩm dẫn xuất. Có nhiều lý do cho những quy định trên, nhưng ngắn gọn nhất là bởi sứ mạng của Wikipedia là cung cấp nội dung tự do, trong khi việc chứa các hình ảnh với các giấy phép nhiều hạn chế đi ngược lại sứ mạng trên.

Hình ảnh này vẫn có thể được sử dụng, nhưng người nắm bản quyền sẽ phải phát hành hình ảnh vào phạm vi công cộng hoặc dưới một giấy phép tự do, chẳng hạn GFDL hoặc một giấy phép Creative Commons thích hợp. Vì các mục đích của Wikipedia, một "giấy phép tự do" có nghĩa rằng nó cho phép tất cả mọi người tái sử dụng hình ảnh này cho bất cứ lý do gì, kể cả các mục đích thương mại.

Mời bạn đọc Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền để xem cách viết thư xin quyền sử dụng.

Thế còn sử dụng hợp lý?

Một số hình ảnh không tự do có thể được sử dụng với tuyên bố sử dụng hợp lý. Điều này chỉ được chấp nhận cho các hình ảnh không thể thay thế được, nghĩa là không có hình ảnh tự do có thể được tạo ra. Nói chung, "sử dụng hợp lý" nên được áp dụng khi chính hình ảnh đó có ý nghĩa đối với bài viết chứ không chỉ cái mà hình ảnh đó mô tả. Nói cách khác, một hình chụp màn hình từ một bộ phim được chấp nhận khi nói về chính bộ phim - nhưng nó không được chấp nhận khi nói về người diễn viên có mặt trong bức hình.

Nếu còn nghi ngờ, hãy hỏi tại Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin trước khi tải hình ảnh lên!

Một điều cực kỳ quan trọng là hình ảnh của bạn cần có (1) địa chỉ URL nơi bạn tải hình về máy, (2) tên của tác giả hoặc người giữ bản quyền, và (3) một lời giải thích được gọi là "mô tả sử dụng hợp lý" để nói lên tại sao bạn tin rằng hình ảnh này nên được coi là sử dụng hợp lý.

Ghi chú: Để bàn luận về trang tải hình này xin hãy đi đến trang thảo luận.