Tải lên tập tin từ dự án Wikimedia khác

Mẫu dưới đây dùng để tải lên các tập tin mà bạn tìm thấy từ một dự án Wikimedia khác (Wikipedia các ngôn ngữ, Wikisource, Wiktionary...). Nếu bạn đã biết được tập tin mình sắp tải lên thuộc loại nào, hãy quay trở lại trang Hướng dẫn tải tập tin để chọn mẫu thích hợp hơn.

Trước hết, xin hãy đọc thông điệp quan trọng này
Các tập tin được lấy từ các dự án Wikimedia khác đều tuân theo cùng một quy định về tập tin. Do đó, trước khi tải lên một tập tin hình ảnh hoặc đoạn âm thanh từ một dự án Wikimedia khác, hãy xem xét các vấn đề sau đây:
 • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu trang mô tả tập tin tại Wiki đó đang nói về cái gì. Nếu không hiểu, hãy nhờ sự trợ giúp của một thành viên khác, đừng chuyển tập tin một cách vô ý thức.
 • Hãy cố gắng chọn một thẻ quyền tương đương cho tập tin tại Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh nếu tiêu bản tại Wiki đó không có sẵn ở Wikipedia tiếng Việt.
 • Một tập tin tồn tại ở dự án khác chưa chắc đã được đảm bảo đúng, nó vẫn có thể bị xóa khi nó vi phạm quy định của Wikipedia tiếng Việt, hoặc sử dụng không hợp lý.
Bước 1. Kiểm tra xem tập tin đã có ở Commons hay chưa

Nếu tập tin đã có ở Wikimedia Commons, bạn có thể sử dụng lại với tên chính xác như tên tập tin trên Commons, để kiểm tra, hãy làm như sau:

 1. Nhấn vào tập tin tại bài viết ở trang ngoại ngữ, để vào trang mô tả tập tin
 2. Nếu trang mô tả tập tin nói rằng tập tin đã tại Commons, bạn có thể yên tâm sử dụng lại mà không phải tải lên, nếu không mời bạn sang Bước 2.
Bước 2. Lấy tập tin về máy tính

Tại trang mô tả tập tin ở Dự án đó, ngay phía dưới tập tin là tên tập tin có dạng <tên>.<phần mở rộng>, bạn hãy:

 1. Nhấn phải chuột lên tên tập tin
 2. Chọn lệnh để lấy tập tin về máy, thường với các trình duyệt tiếng Anh có dạng "Save as..."
 3. Hoàn tất các thủ tục mà trình duyệt yêu cầu.
Commons là dự án lưu trữ tập tin tự do của Wikimedia mà bất kỳ dự án nào khác đều có thể dùng lại, làm như vậy sẽ tiết kiệm tài nguyên cho Tổ chức Wikimedia. Công cụ CommonsHelper giúp bạn tải tập tin lên Commons cực kỳ đơn giản
.
Bước 3. Tải lên Wikipedia Tiếng Việt
 1. Tại trang tập tin ở Wiki khác: nhấn chuột vào tab sửa đổi để xem mã nguồn của trang miêu tả
 2. Sao chép lại mã nguồn này, dán nó vào ô "Miêu tả tập tin" bên dưới.
 3. Việt hóa các câu mô tả về tập tin.
 4. Vào Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh để chọn giấy phép tương ứng với giấy phép tại Dự án đó, nếu bạn đang tải tập tin lấy từ Wikipedia Tiếng Anh, đa số giấy phép tiếng Anh đã được chuyển hướng đến giấy phép tiếng Việt.
  • Nếu tập tin là không tự do (dựa vào giấy phép tại trang gốc), và chưa có lời giải thích hơp lý (do tập tin tải lên từ lâu, khi đó luật chưa chặt chẽ), bạn cần phải tự thêm nó vào ô "Miêu tả tập tin" (hướng dẫn). Nếu thiếu thông tin này, tập tin sẽ bị xóa.
  • Nếu tập tin là tự do, tiêu bản {{GFDL-self}} sẽ trở thành {{GFDL-user|ngôn ngữ=mã_ngôn_ngữ|tên_thành_viên_tải_gốc}}, {{GFDL-with-disclaimers}} trở thành {{GFDL-user-with-disclaimers}}, {{PD-self}} trở thành {{PD-user}}. Tất cả với cú pháp tương tự như GFDL-user.
 5. Tại phần mô tả nguồn gốc, bạn nên thêm liên kết đến trang Dự án đó, bằng cách ghi theo dạng [[:en:Image:Image.jpg]], với en là mã ngoại ngữ, Image:Image.jpg là tựa đề của trang mô tả tập tin tại Dự án đó (ở đây là Wikipedia tiếng Anh).

Ghi chú: Để bàn luận về trang tải tập tin này xin hãy đi đến trang thảo luận.