Tải lên tác phẩm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ hiện thuộc phạm vi công cộng

Dùng mẫu dưới đây để tải lên các tác phẩm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Để tải lên tác phẩm từ nguồn khác, hãy quay lại Wikipedia:Tải tập tin lên.

Trước hết, xin hãy đọc thông điệp quan trọng này
Mẫu này dùng để tải lên một hình ảnh do chính phủ liên bang Hoa Kỳ tạo ra mà đã thuộc phạm vi công cộng. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các tác phẩm của các chính phủ địa phương hoặc tiểu bang. Chính phủ các bang có các điều luật khác áp dụng cho các tác phẩm của họ. Cũng lưu ý rằng các hình ảnh trên các trang web của chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ không nhất thiết thuộc về phạm vi công cộng và không nhất thiết là các tác phẩm của chính chính phủ; bạn luôn luôn cần tìm các ghi chú về bản quyền.
Bước 1. Chọn tên tập tin thích hợp.
  • Thay Tên mới bằng một cái tên có tính miêu tả. Đừng dùng tên mặc định!
    Tên tốt: May bay B-52.jpg
    Tên dở: IMG0592.JPG
Bước 2. Nhập miêu tả hình ảnh.

Viết vào hộp "Tóm tắt tập tin" một miêu tả rõ ràng về hình ảnh mà bạn đang tải lên.

  • Ghi chính xác hết mức có thể về: bức hình miêu tả cái gì, ai chụp, chụp khi nào.
  • Ghi tên bài mà hình nên được đưa vào
  • Liên kết tới trang web nguồn hoặc giải thích bạn tìm thấy bức hình ở đâu và xác định thông tin về nó bằng cách nào.

Nếu không thể khẳng định là hình ảnh do chính phủ liên bang Hoa Kỳ tạo ra, hình sẽ bị xóa.

Bước 3.Chọn giấy phép từ hộp thả xuống.

Chọn giấy phép đúng với hình mà bạn đang tải. Danh sách đầy đủ các thẻ quyền có tại Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Phạm vi công cộng. Nếu bạn đang dùng một trong số thẻ quyền đó, hãy chọn "Chưa chọn" từ menu thả xuống, rồi chép dán giấy phép thích hợp vào cuối hộp tóm tắt.

Ghi chú: Nếu có câu hỏi hoặc bàn luận về mẫu tải hình "tác phẩm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ" xin mời đến trang thảo luận.