Mehmet Ali hay Mehemet Ali là một tên gọi Thổ Nhĩ Kỳ. Những người có tên này bao gồm: