Men

trang định hướng Wikimedia

Men trong tiếng Việt có thể là:

  • Tên gọi khác của Enzym.
  • Tên gọi chung của một nhóm sinh vật thuộc giới Nấm. Xem bài Nấm men.
  • Tên gọi của lớp thủy tinh tráng trên bề mặt đồ gốm sứ. Xem bài Men gốm.
  • Lớp khoáng chất che phủ trên bề mặt răng. Xem bài Men răng.