Mercedes Marín del Solar


Mercedes Marín del Solar (11 tháng 9 năm 1804 - 21 tháng 12 năm 1866) là một nhà thơ, nhà cải cách nhà trường, và nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ người Chile.

Mercedes Marín del Solar

Del Solar đã tổ chức một tiệm văn học tại nhà của cô ấy và ủng hộ quyền học tập của phụ nữ ở Chile.

Tham khảoSửa đổi

  • Mercedes Marín del Solar (1804-1866). Obras reunidas. Compilación, estudio pr Friinar y notas críticas de Joyce Tương phản Villalobos. Santiago: Trung tâm điều tra Diego Barros Arana / DIBAM, 2015.