Mersch là một tổng ở trung tâm của Luxembourg, ở huyện Luxembourg. Thủ phủ là Mersch.

Mersch
Miersch

Vị trí tổng Mersch

Hành chính
Quốc gia Luxembourg
Huyện Luxembourg
Thủ phủ Mersch
Đơn vị bầu cử lập pháp Centre
LAU 1 LU00012
Địa lý
Diện tích
  - Hạng
223,90 km²
thứ 6 trên 12
Điểm cao nhất
  - Hạng
436 m
thứ 6 of 12
Điểm thấp nhất
  - Hạng
201 m
thứ 6 of 12
Dân số
Dân số (2005)
  - Hạng
24.226
thứ 5 trên 12
Mật độ (2005)
  - Hạng
108,20/km²
thứ 6 trên 12
Các thị trấn (Thành phố in đậm)
Bissen, Boevange-sur-Attert, Colmar-Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange

Tổng này bao gồm11 thị trấn:

==Tham khảo==