Metteniusaceaehọ thực vật có hoa duy nhất của bộ Metteniusales.[1] Họ này bao gồm khoảng 10 chi và 50 loài[2], trong đó thực vật nhiệt đới là chủ yếu. Họ này ban đầu chỉ có duy nhất chi Metteniusa, nhưng phân loại hiện tại đã bao gồm nhiều loài trước đây được đặt vào họ Thụ đào (Icacinaceae).

Metteniusaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiosperms
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Metteniusales
Takht.[1]
Họ (familia)Metteniusaceae
H.Karst. ex Schnizl.[1]
Các chi
Xem văn bản.

Các chi sửa

Đến tháng 6 năm 2016, Angiosperm Phylogeny Website chấp nhận 10 chi sau:[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Angiosperm Phylogeny Group (2016). “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV”. Botanical Journal of the Linnean Society. 181 (1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385.
  2. ^ Christenhusz, M. J. M., and Byng, J. W. (2016). “The number of known plants species in the world and its annual increase” (PDF). Phytotaxa. Magnolia Press. 261 (3): 201–217. doi:10.11646/phytotaxa.261.3.1.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ Stevens, P.F. (2001 onwards). "Metteniusaceae". Angiosperm Phylogeny Website. Truy cập 2016-06-09.