Miên Dương (绵阳市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Miên Dương có diện tích 20.000 km² và tổng dân số 5,2 triệu người, trong đó dân số đô thị là 600.000 người.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Miên Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận:

Thị xãSửa đổi

Một thị xã trực cấp huyện:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi