Miên Khải (chữ Hán: 綿愷; 6 tháng 8, 1795 - 18 tháng 1, 1838), Ái Tân Giác La, là Hoàng tử thứ 3 của Thanh Nhân Tông Gia Khánh Đế.

Miên Khải
Hoàng tử nhà Thanh
Thông tin chung
Phối ngẫuNữu Hỗ Lộc thị
(钮祜禄氏)
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Miên Khải
(爱新觉罗绵恺)
Thụy hiệu
Đôn Khác Thân vương
(惇恪親王)
Thân phụThanh Nhân Tông
Gia Khánh Đế
Thân mẫuHiếu Hòa Duệ Hoàng hậu
Sinh6 tháng 8, 1795
Mất18 tháng 1, 1838

Cuộc đờiSửa đổi

Miên Khải được sinh ra vào giờ Dần, ngày 22 tháng 6 (âm lịch) năm Càn Long thứ 60 (1795). Ông là anh em ruột với Hoàng thất nữ và Thụy Hoài Thân vương Miên Hân (綿忻). Sinh mẫu là Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu, Hoàng hậu thứ 2 của Gia Khánh Đế.

Năm Gia Khánh thứ 24 (1819), ông được phong Đôn Quận vương (惇郡王). Sau khi Đạo Quang Đế tức vị tấn phong Đôn Thân vương (惇亲王).

Năm 1827, ông bị giáng làm Quận vương (郡王) do thông đồng với các thái giám trong cung ăn chặn tiền thuế của dân. Một năm sau, vì có công bắt được kẻ trộm, ông được phục tước Thân vương (亲王).

Năm 1838, sau khi Hiếu Thận Thành Hoàng hậu tạ thế, ông có ý chê trách Đạo Quang Đế đã tổ chức tang lễ Hoàng hậu xa hoa như tang lễ của Hoàng thái hậu, ông bị giáng lại Quận vương (郡王), cắt bổng lộc 5 năm.

Cùng năm đó, ông qua đời và được phục thụy là Đôn Khác Thân vương (惇恪親王).

Gia thấtSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Nữu Hỗ Lộc thị (钮祜禄氏), con gái của Thượng thư Phúc Khánh (福庆).

Trắc Phúc tấnSửa đổi

  • Cao Giai thị (高佳氏), con gái của Tổng binh Cao Khởi (高起).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Dịch Toản (奕纘; 1817 - 1821), mẹ là Đích Phúc tấn Nữu Hỗ Lộc thị. Được ban tước Bất nhập Bát phân Phụ quốc công (不入八分輔國公) khi còn nhỏ, sau khi qua đời được truy phong Bối lặc (貝勒).

Con thừa tựSửa đổi

  1. Dịch Thông (奕誴; 23 tháng 7, 1831 - 18 tháng 2, 1889), là con trai thứ 5 của Đạo Quang Đế. Năm 1846 được cho làm con thừa tự của Miên Khải. Sau khi qua đời truy thuỵ là Đôn Cần Thân vương (惇勤亲王).

Tham khảoSửa đổi