Miên Phổ (chữ Hán: 綿溥; 28 tháng 1 năm 1767 - 13 tháng 10 năm 1801), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Miên Phổ sinh vào giờ Dần, ngày 28 tháng 12 (âm lịch) năm Càn Long thứ 31 (1766), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ hai của Bối lặc Vĩnh Ái, mẹ ông là Đích Phu nhân Triệu Giai thị (趙佳氏).

Năm Càn Long thứ 54 (1789), tháng 3, phụ thân ông qua đời, ông được tập tước Lý Thân vương (理親王) đời thứ 5, nhưng Lý vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bối tử (貝子).

Năm Gia Khánh thứ 6 (1801), ngày 6 tháng 9 (âm lịch), giờ Dần, ông qua đời, thọ 36 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Chương Giai thị (章佳氏), con gái của Vân Huy sử A Địch Tư (阿廸斯) - con trai của Thành Mưu Anh Dũng công A Quế.

Thứ thiếpSửa đổi

  • Trương thị (張氏), con gái của Toàn Phúc (全福).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Dịch Hạo (奕灝; 1784 - 1843), mẹ là Đích Phu nhân Chương Giai thị. Năm 1801 được tập tước Lý Thân vương (理親王) và được phong Phụng ân Trấn quốc công (奉恩鎮國公). Năm 1830 bị đoạt tước. Năm 1838 được phục phong Phụng ân Phụ quốc công (奉恩輔國公), nhưng sau cũng bị đoạt tước. Có năm con trai.
  2. Dịch Khôi (奕魁; 1788 - 1818), mẹ là Đích Phu nhân Chương Giai thị. Được phong làm Trấn quốc Tướng quân (鎭國將軍) kiêm Nhị đẳng Thị vệ (二等侍衛). Có một con trai.
  3. Dịch Trác (奕卓; 1799 - 1820), mẹ là Thứ thiếp Trương thị. Có một con trai.

Tham khảoSửa đổi