Miên Tòng (chữ Hán: 綿從; 19 tháng 3 năm 1772 - 13 tháng 8 năm 1791), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Miên Tòng sinh vào giờ Dần, ngày 16 tháng 2 (âm lịch) năm Càn Long thứ 37 (1772), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Quả Giản Quận vương Vĩnh Tú, mẹ ông là Trắc Phúc tấn Điền thị (田氏).

Năm Càn Long thứ 55 (1790), tháng 11, phụ thân ông qua đời, ông được tập tước Quả Thân vương (果親王) đời thứ 4, nhưng Quả vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bối lặc (貝勒).

Năm thứ 56 (1791), ngày 14 tháng 7 (âm lịch), giờ Mùi, ông qua đời, thọ 20 tuổi.

Ông lúc sinh thời không có con, nên tước vị sẽ do Miên Luật - con trai trưởng của Trấn quốc Tướng quân Vĩnh Xán (永璨) - em trai của Vĩnh Tú thế tập.

Tham khảoSửa đổi