Mi Sơn (眉山市), trước đây gọi là Mi Châu (眉州) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dân số hơn 100.000 người.

Vị trí của Mi Sơn (màu vàng) trong bản đồ tỉnh Tứ Xuyên

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Mi Sơn quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành sửa

Các quận:

Các huyện sửa

Các huyện

Tham khảo sửa