Migennes (tổng)


Tổng Migennes
Quốc gia Pháp
Vùng Bourgogne
Tỉnh Yonne
Quận Auxerre
Số xã 8
Mã tổng 89 xx
Dân số
không tính trùng
XXX
(1999)
Diện tích xx xxx ha
= xxx,xx km²
Tổng ủy viên hội đồng
Nhiệm kỳ
François BOUCHER (UMP)
2001-2008

Tổng Migennes là một tổng của Tỉnh của Yonne.

Phân chia hành chínhSửa đổi

Tổng Migennes bao gồm các :

Hành chínhSửa đổi

Danh sách các tổng ủy viên
Ngày bầu Tên Tư cách
1995-2001 François MEYROUNE (PCF) Thị trưởng Migennes
2001-2008 François BOUCHER (UMP) Thị trưởng Migennes
2008-2014 François BOUCHER (UMP) Ủy viên hội đồng đô thị Migennes

Tham khảoSửa đổi