Mikoyan-Gurevich MiG-6

Mikoyan-Gurevich MiG-6 là một mẫu thiết kế máy bay cường kích của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Tài liệuSửa đổi

  • German Book: Karl-Heinz Eyermann MiG-Flugzeuge
  • German article in FliegerRevue: Memoires of Gurevich
  • Vaclav Nemecek: Soviet Planes; German translation(ca.1999) Luftfahrtverlag Walter Ziehrl

Tham khảoSửa đổi