Mil Mi-X1 là một dự án trực thăng tốc độ cao do Nhà máy sản xuất trực thăng Mil Moskva của Nga đưa ra.

Xem thêm sửa

Máy bay liên quan

Tham khảo sửa