Mil Mi-X1 là một dự án trực thăng tốc độ cao do Nhà máy sản xuất trực thăng Mil Moskva của Nga đưa ra.

Xem thêmSửa đổi

Máy bay liên quan

Tham khảoSửa đổi