Minato-ku, Osaka (港区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 7,9 km2, dân số năm 2010 là 84.961 người. Quận có bể cá Kaiyukan.

Bể cá Kaiyukan
Bánh xe Kaiyukan
Tập tin:OC200.jpg
Tòa nhà ORC 200

Tham khảoSửa đổi