Trong thần thoại Hy Lạp, Minos (Tiếng Hy Lạp cổ: Μίνως) là vua xứ Crete, con của thần ZeusEuropa. Sau khi mất, Minos trở thành người phán xét của sự chết ở địa ngục. Nền văn minh Minos thời tiền Hy Lạp của đảo Crete đã được đặt theo tên ông. Ông đã cưới nàng Pasiphaë, sinh ra Ariadne, Androgeus, Deucalion, Phaedra, Glaucus, Catreus, Acacallis, và nhiều người khác.

Minos, illustration by Gustave Doré for Dante's Inferno

Minos, cùng với hai người anh là RhadamanthysSarpedon, được vua Asterion (hay Asterius) của Crete nuôi nấng. Khi Asterion qua đời, Minos giết Sarpedon và theo một số tài liệu, ông giết cả Rhadamanthys rồi xưng vương[1].

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  Tư liệu liên quan tới Minos tại Wikimedia Commons

  1. ^ Pseudo-Apollodorus, Bibliotheke 3.1.3.