Mode (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mode)

Mode có thể nói đến một trong các nghĩa sau: