Mode (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Mode có thể nói đến một trong các nghĩa sau: