Mở trình đơn chính

Dự án Mono là dự án nguồn mở được tài trợ bởi Novell Corp. nhằm mục đích cung cấp phần mềm để phát triển và chạy các ứng dụng.NET của Microsoft (bao gồm cả client và server) trên các môi trường Linux, Unix, Solaris, Mac OS X và Windows. Được hỗ trợ bởi cộng đồng mã nguồn mở, Mono đang dần trở thành lựa chọn số 1 cho việc phát triển các ứng dụng trên các môi trường mở như Linux.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi