Monomer

(đổi hướng từ Monome)

Monomer là một đơn vị cấu tạo nên đa phân tử (polymer). Đây là khái niệm thường dùng nhiều nhất trong sinh hoá họcsinh học phân tử, phát âm IPA: /'mɑnəmər/ (gốc từ tiếng Hy Lạp mono là "một" và meros là "phần tử"), cũng như tiếng Pháp là "monomère".[1][2][3][4] Trong tiếng Việt thông dụng, khái niệm này từ lâu đã được gọi là đơn phân tử hay gọi tắt là đơn phân.[5][6][7]

Hình 1: clorôpren là đơn phân tử của cao su tổng hợp.

Ví dụ:

 • Chloroprene (clorôpren) là một đơn phân để tạo ra cao su tổng hợp Neoprene (hay polychloroprene polymer - hình 1).
 • Nucleotide (nucleotide) là một đơn vị, mà sự trùng phân hoá của chúng đã dẫn đến tạo thành đại phân tử sinh học là Acid nucleic. Mỗi đơn vị này là một đơn phân tử, nhưng lại gồm ba phân tử (tiểu đơn vị) tạo thành là: base nitơ, đường pentose (C5) và acid phosphoric.[5][7][8][9] Chẳng hạn, mỗi phân tử RNA có thể do hàng ngàn đơn phân họp lại thành chuỗi mà tạo nên, trong đó RNA là đại phân tử, còn các đơn phân là nucleotide (hình 2).
Hình 2: Một nuclêôtit là một đơn phân tử tạo nên RNA, gồm: 1 gốc phôtphat (phosphate), 1 base nitơ (ở hình này là adenin) và 1 đường pentose (ribose).
 • Mỗi đại phân tử nilông gồm chuỗi hai đơn phân khác nhau tạo thành qua phản ứng trùng ngưng (hình 3).
 • Mỗi amino acid là một đơn phân tạo thành đại phân tử sinh học prôtêin.
Hình 3: Nilông được hình thành bằng phản ứng trùng hợp hai đơn phân (thu được nước).

Tham khảoSửa đổi

Nguồn trích dẫnSửa đổi

 1. ^ Anne Marie Helmenstine. “Monomer Definition and Examples”.
 2. ^ “Monomer”.
 3. ^ Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5
 4. ^ Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,Otin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 2008, Garland Science, ISBN 978-0-8153-4105-5.
 5. ^ a b Campbell và cộng sự: "Sinh học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.
 6. ^ Tạ Thanh Văn: "Hóa sinh" - Nhà xuất bản Y học, 2011.
 7. ^ a b "Sinh học 10" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2018.
 8. ^ Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
 9. ^ Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.

Liên kết ngoàiSửa đổi