Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Monome (tiếng Anh: monomer), phát âm là mŏn'ə-mər (từ Tiếng Hy Lạp mono "một" và meros "phần") là một phân tửliên kết hóa học tới các nguyên tử khác để hình thành polyme.[1][2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5
  2. ^ Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,Otin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 2008, Garland Science, ISBN 978-0-8153-4105-5.

Liên kết ngoàiSửa đổi