Monterrei là một đô thị trong tỉnh Ourense, thuộc vùng Galicia ở tây bắc Tây Ban Nha.

Situation in Ourense in Galicia

Tham khảoSửa đổi