Mount Vernon (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tên Mount Vernon có nghĩa là Núi Vernon được dùng để tưởng niệm Phó Đô đốc người Anh Edward Vernon. Lần đầu tiên tên này được dùng cho Mount Vernon, điền sản ở Virginia của George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nó cũng là tên của một vài địa danh khắp thế giới, có thể được dùng theo ý nghĩa tên của chính ông Vernon hay điền sản của Washington, trừ tên dãy núi bị Anh hóa ở Hy Lạp có tên Verno:

Xem thêmSửa đổi