Mozuku là một thuật ngữ chỉ chung các loại tảo nâu Nhật Bản thuộc họ Chordariaceae, được sử dụng làm thực phẩm. Chúng bao gồm ito-mozuku (Nemacystus decipiens ), [1] [2] Okinawa mozuku ( Cladosiphon okamuranus ), [3] [4] ishi-mozuku ( Sphaerotrichia divaricata ) [5] và futo mozuku ( Tinocladia crassa ). Đôi khi loài thực vật có hoa thủy sinh như Hydrilla verticillata (còn gọi là rong gai) cũng được gọi là Mozuku. [6]

Tham khảo sửa

  1. ^ M. Tako, S. Kiyuna, S. Uechi, F. Hongo: Isolation and characterization of alginic acid from commercially cultured Nemacystus decipiens (Itomozuku). Biosci Biotechnol Biochem. 65(3): S. 654–657, 2001.
  2. ^ Scientists crack genome of superfood seaweed, ito-mozuku, EurekAlert, 14. März 2019.
  3. ^ “Cladosiphon okamuranus Tokida, 1942” オキナワモズク. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2019.
  4. ^ Dennis J. McHugh: A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries technical paper 441. 2003
  5. ^ “Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin, 1940” イシモズク. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2019.
  6. ^ Kizuku Kadena, Makoto Tomori, Masahiko Iha, Takeaki Nagamine: Absorption Study of Mozuku Fucoidan in Japanese Volunteers, in: Marine drugs, Juni/Juli 2018.