Muỗi vằn

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, muỗi vằn có thể chỉ các loài muỗi sau: