Các kiểu định tuyến

Cast.svg

anycast

Anycast.svg

broadcast

Broadcast.svg

multicast

Multicast.svg

unicast

Unicast.svg


Multicast là thuật ngữ trong ngành viễn thông được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 tập hợp các điểm khác, và do đó là một hình thức kết nối đa điểm. Kỹ thuật này được sử dụng theo mô hình OSI trong tầng mạng. Lợi thế của nó là cùng một lúc thông điệp được gởi tới nhiều người tham gia hoặc tới một nhóm người sử dụng kín. Máy gửi chỉ cần tốc độ truyền tải dữ liệu giống như khi chỉ có một máy nhận duy nhất trong khi multicasting. Multicast hữu ích nếu 1 nhóm khách hàng yêu cầu 1 bộ dữ liệu chung cùng 1 lúc. Việc truyền tin Multicast sẽ tiết kiệm băng thông một cách đáng kể.

Sự khác biệt với broadcast là các nội dung khi broadcast được phân phối, với máy nhận thích hợp ai cũng có thể xem, trong khi với multicast việc đăng ký trước với máy phát là cần thiết.

Một hình thức đặc biệt của multicast là geocast, trong đó chỉ gửi trong một khu vực không gian giới hạn.

Chú thíchSửa đổi