My huyện (tiếng Trung: 眉縣, Hán Việt: My huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Bảo Kê (宝鸡市), tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 863 km2, dân số năm 2002 là 300.000 người. Huyện My huyện được chia thành các đơn vị hành chính gồm 5 trấn 7 hương. Tên cũ của huyện này là “郿县”, năm 1986 đổi thành My huyện“眉县”.

Tham khảoSửa đổi