Viện thiết kế thử nghiệm mang tên V. M. Myasishchev (Экспери­мен­тальный Машин­ост­роительный Завод им. В. М. Мясищева) hay OKB-23, được Vladimir Myasishchev thành lập năm 1951. Là một trong những viện thiết kế hàng không vũ trụ hàng đầu của Liên Xô cho đến khi giải thể vào năm 1960. Vladimir Myasishchev trở thành người đứng đầu TsAGI. Năm 1967, Myasishchev rời TsAGI và tái thành lập lại viện thiết kế mang tên ông, và viện thiết kế này vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Viện thiết kế này có tiền tố là "M." Tính đến năm 2003, số lượng công nhân viên của viện ước tính khoảng 1000 người. Myasishchev và NPO Molniya dự định sử dụng V-MT hoặc M-55 làm phương tiện phóng phục vụ cho các chuyến bay du lịch ở quỹ đạo thấp.[1]

Tập tin:Eemz-r.png

Sản phẩm sửa

 
Myasishchev M-50

Dân sự sửa

Quân sự sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ "Russian Companies Design Space Tour Plane" Space Travel, ngày 31 tháng 8 năm 2012. Truy cập: ngày 6 tháng 9 năm 2012.

Liên kết ngoài sửa