Myron thành Eleutherae (tiếng Hy Lạp cổ: Μύρων) sống trong khoảng thời gian 480 TCN - 440 TCN, là một nhà điêu khắc người Athens thế kỷ 5 TCN.[1] Ông sinh ra tại Eleutherae, vùng biên giới giữa Boeotia và Attica. Theo sách Lịch sử tự nhiên của Pliny, Ageladas thành Argos là thầy của ông.[2] Người lữ hành Pausanias ghi chú là các tác phẩm của Myron vẫn còn nguyên vào thế kỷ 2 TCN.

Minotaur, từ một đài phun nước của Athens, là một trong các tác phẩm của Myron về Theseus và Minotaur (Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Pausanias' references (e.g. 6.8.4, etc.) seem to suggest that he habitually signed his works "Myron the Athenian": Eleutherae became an Athenian demos in 460 BCE.
  2. ^ Pliny, Natural History 34.57, suggests that Myron was also in some sense self-taught: "Hageladae et ipsum discipulum."