#3D2B1F

Màu nâu sẫm là màu của chất màu thông thường được tìm thấy ở nhọ nồi hay bồ hóng. Đôi khi người ta không thể phân biệt được màu này với màu Đen.

Sử dụngSửa đổi

  • Nhọ nồi hay bồ hóng đôi khi được sử dụng như một loại mực để vẽ.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #3D2B1F
RGB    (r, g, b)    =  (61, 43, 31)
CMYK   (c, m, y, k) =  (0, 30, 49, 76)
HSV (h, s, v) =  (24, 49, 24)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi