#D2B48C

Màu nâu tanin là màu nâu ánh hung đen. Tên gọi của nó có xuất xứ từ chữ tannum, hay nước ép từ vỏ cây sồi, được sử dụng trong quy trình thuộc da. Kết quả của quy trình này thông thường tạo ra da với màu 'tanin'.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #D2B48C
RGB (r, g, b) = (210, 180, 140)
CMYK (c, m, y, k) = (18, 29, 45, 0)
HSV (h, s, v) = (34, 33, 82)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi