Nêm là một công cụ có hình lăng trụ tam giác, hình dáng tương tự như mặt phẳng nghiêng, và là một trong sáu máy đơn giản. Nó được dùng để tách hai vật hoặc dùng để chia một vật, nâng vật hoặc giữ một vật ở đúng vị trí. Chức năng của nó là biến đổi lực tác dụng vào đầu cùn của nó thành những lực vuống góc với mặt phẳng nghiêng.[1] Hiệu suất cơ học của nêm bằng tỉ số giữa độ dài của mặt dốc với chiều dày của nó.[2][3]

Một nêm để nâng gỗ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wedges and screws, truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2009.
  2. ^ Bowser, Edward Albert (1920), An elementary treatise on analytic mechanics: with numerous examples (ấn bản 25), D. Van Nostrand Company, tr. 202–203.
  3. ^ McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Science & Technology, Third Ed., Sybil P. Parker, ed., McGraw-Hill, Inc., 1992, p. 2041.

Bản mẫu:Máy đơn giản