Hình chụp MRI khi nói

Nóigiao tiếp bằng giọng nói của con người bằng ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ sử dụng kết hợp ngữ âm của các nguyên âmphụ âm tạo thành âm của các từ của nó (nghĩa là tất cả các từ tiếng Anh nghe khác với tất cả các từ tiếng Pháp, ngay cả khi chúng là cùng một từ, và sử dụng những từ đó trong ký tự ngữ nghĩa của chúng trong vốn từ vựng của một ngôn ngữ theo các ràng buộc cú pháp chi phối chức năng của các từ vựng trong câu. Khi nói, người nói thực hiện nhiều hành vi lời nói khác nhau, ví dụ, thông báo, tuyên bố, yêu cầu, thuyết phục, chỉ đạo, và có thể sử dụng sự phát âm, ngữ điệu, mức độ âm lượng, nhịp độ, và các khía cạnh không thể hiện hoặc phi ngôn ngữ của lời nói để truyền đạt ý nghĩa. Trong lời nói của mình, người nói cũng vô tình truyền đạt nhiều khía cạnh của vị trí xã hội của họ như giới tính, tuổi tác, nơi xuất phát (thông qua giọng nói), trạng thái thể chất (tỉnh táo và buồn ngủ, mạnh mẽ hoặc yếu đuối, sức khỏe hoặc bệnh tật), trạng thái tâm lý (cảm xúc hoặc tâm trạng), trạng thái tâm sinh lý (tỉnh táo hoặc say rượu, trạng thái ý thức và trạng thái bình thường), nền giáo dục hoặc kinh nghiệm, v.v...

Mặc dù mọi người thường sử dụng lời nói để đối phó với người khác (hoặc động vật), nhưng khi mọi người chửi thề thì chưa chắc họ đã có ý muốn giao tiếp với bất kỳ ai, và đôi khi để thể hiện cảm xúc khẩn cấp hoặc mong muốn, họ sử dụng lời nói như một cách nói ẩn dụ, như khi họ khuyến khích người chơi trong một trò chơi làm hoặc cảnh báo họ không được làm điều gì đó. Cũng có nhiều tình huống trong đó mọi người tự nói đơn độc một mình. Đôi khi mọi người nói chuyện với chính bản thân trong các vở kịch là sự phát triển của một số nhà tâm lý học (ví dụ, Lev Vygotsky) đã duy trì là việc sử dụng việc nói trong im lặng trong một cuộc độc thoại nội tâm để làm sống động và tổ chức nhận thức, đôi khi trong việc áp dụng tạm thời một nhân cách kép như tự bàn luận về chính mình như thể đang nhìn nhận một người khác. Bài nói một mình có thể được sử dụng để ghi nhớ hoặc kiểm tra việc ghi nhớ mọi thứ, và trong cầu nguyện hoặc trong thiền định (ví dụ: việc sử dụng một câu thần chú).

Các nhà nghiên cứu nghiên cứu nhiều khía cạnh khác nhau của lời nói: tạo ra lời nói và nhận thức lời nói về các âm thanh được sử dụng trong ngôn ngữ, lặp lại lời nói, lỗi khi nói, khả năng ánh xạ các từ đã nói lên các từ phát âm cần thiết để tái tạo chúng, đóng vai trò chính ở trẻ em ' mở rộng vốn từ vựng của họ, và những khu vực khác nhau trong bộ não con người, như khu vực Broca và khu vực Wernicke, là nền tảng cho lời nói. Nói là chủ đề nghiên cứu về ngôn ngữ học, khoa học nhận thức, nghiên cứu truyền thông, tâm lý học, khoa học máy tính, bệnh lý ngôn ngữ nói, tai mũi họngâm học. Nói so sánh với ngôn ngữ viết, có thể khác nhau về từ vựng, cú pháp và ngữ âm của ngôn ngữ nói, một tình huống gọi là diglossia.

Nguồn gốc tiến hóa của lời nói là không rõ và chịu nhiều tranh luận và suy đoán. Mặc dù động vật cũng giao tiếp bằng cách phát âm và những loài vượn được đào tạo như WashoeKanzi có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, nhưng không có cách phát âm nào của động vật được phát âm theo ngữ âm và cú pháp, và không tạo thành lời nói.

Tham khảoSửa đổi