Bất Chu Sơn (chữ Hán: 不周山) là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Theo căn cứ tài liệu huyền sử ghi chép cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi của Côn Lôn phía tây.Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào lúc trăng tròn hằng tháng.

Tham khảoSửa đổi