Núi Chúa

trang định hướng Wikimedia

Núi Chúa có thể là: