Núi Hàm Rồng

trang định hướng Wikimedia

Núi Hàm Rồng là tên núi, thuộc: