Núi Thái Bình

trang định hướng Wikimedia

Núi Thái Bình có thể là các ngọn núi sau: