Nút (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Danh từ nút có thể mang nghĩa:

  • Nút nhấn hay nút bấm: một công tắc để điều khiển máy móc, thiết bị
  • Nút dây
  • Nút áo, còn gọi là cúc áo
  • Nút (đơn vị): đơn vị đo tốc độ dùng trong hàng hải, hàng không và khí tượng học.