Nút ghế đơn hay nút thòng lọng không xiết (bowline) là một nút dây khi tạo ra sẽ cho một vòng tròn cố định (xem hình), thường dùng khi buộc dây thừng quanh vào người hay vật mà không sợ vòng dây tuột và xiết chặt vào.

Nút ghế đơn

Cách thắt nút ghế đơn

sửa

Tạo một vòng tròn nhỏ xíu (hướng rất quan trọng), và luồn đầu dây tự do (ngắn) từ dưới lên xuyên qua vòng dây nhỏ, rồi vòng ra phía sau phần dây dài. Sau đó luồn đầu dây ngắn trở xuống xuyên qua vòng tròn nhỏ lần nữa.

Xem minh họa cách thắt nút ghế đơn Lưu trữ 2007-09-19 tại Wayback Machine

Sử dụng

sửa
  • Làm một vòng tròn cố định ở đầu một sợi dây mà không sợ vòng dây bị chạy tuột lên hay xuống
  • Dùng để kéo người từ dưới thấp lên.
  • Ném cho người sắp chìm dưới nước để kéo họ vào
  • Làm dây an toàn khi leo núi hay làm việc trên cao

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa